Noutati

Pana in prezent au fost derulate urmatoarele activitati:
- realizarea briefingului de cercetare si identificarea grupului tinta;
- elaborarea metodologiei de recrutare, a documentelor de participare la proiect si a fisei de contactare a persoanelor din grupul tinta;
- contactarea persoanelor din grupul tinta si selectarea celor care indeplinesc conditiile de participare la program si care doresc sa participe;
- stabilirea intalnirilor pentru includerea in program a persoanelor eligibile, dupa un program prestabilit;
- activitati de achizitii publice;
- intocmirea unei strategii de comunicare si informare privind proiectul;
- activitati de management de proiect.
Proiectul se afla la etapa de implementare reprezentata de A.2. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionalapentru cele 100 de persoane.
Pe parcursul activitatii participantii au luat parte la sesiunile de consiliere organizate, iar in urma acestora au fost elaborate fise individuale cu un scurt profil de personalitate, precum si cu eventuale recomandari si obiective profesionale.
Intalnirile cu membrii grupului tinta s-au desfasurat pe parcursul a 20 de zile, fiecare participant beneficiind de sesiuni de consiliere individuale cu expertii proiectului. In cele 20 de zile de consiliere au participat 122 persoane.A3. Furnizarea de asistenţă şi consiliere specifică demarării unei activităţi independente
In perioada mai-august 2011 expertii pentru orientare si consiliere profesionala au identificat un set de informatii si instrumente privind demararea unei activităţi independente specifice domeniului media. Pe baza acestora au fost elaborate materiale de informare care cuprind informatii privind drepturile de autor si persoana fizica autorizata. Informarea, orientarea si consilierea membrilor tinta grupului privind demararea unei activitati independente au avut loc in cadrul unor seminarii derulate de Beneficiar in zilele de 17-18 si 25-26 august. În prima zi de seminar, expertii au distribuit cursantilor materialul suport ce reuneste instrumentele pentru inceperea unei activitati independente si au prezentat in format power point detalii legate de infiintarea PFA si de drepturile de autor. In cea de-a doua zi a seminarului a fost organizata o simulare de infiintare PFA, participantii fiind consiliati in privinta pasilor ce trebuie urmati şi referitor la completarea formularelor specifice. In cadrul acestei activitati au beneficiat de orientare si consiliere pentru demararea unei activitati independente un numar total de 101 persoane.

Recomandari ale expertilor privind demararea unei activitati independente


Recomandari ale expertilor privind demararea unei activitati independente
Recomandari ale expertilor privind demararea unei activitati independente
Recomandari ale expertilor privind demararea unei activitati independente
Recomandari ale expertilor privind demararea unei activitati independente

A.4. Furnizarea unui program de formare profesională specifice zonei media pentru cele 100 de persoane
Pentru ameliorarea nevoilor de ocupare pe piaţa muncii din regiunea Bucureşti-Ilfov, proiectul are o abordare integrată. Astfel, din setul de programe integrate adresate membrilor grupului ţintă al acestui proiect, programul de formare profesională este cea de-a treia etapă care succede informarea şi consilierea profesională. Pe parcursul lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie 2011, cei înscrişi au fost distribuiţi în 10 grupe de cursanţi. Fiecare grupă va parcurge o sesiune de instruire cu o durată de 48 de ore, urmând a fi evaluaţi şi certificaţi în conformitate cu metodologia C.N.F.P.A., în condiţiile în care vor absolvi cursul de reporter.
Proiectul îşi propune să formeze 100 de persoane din grupul ţintă şi să certifice cel puţin 50 dintre aceştia. Programul de formare este implementat de partenerul 1 al Mediafax S.A., Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare MediaPro.

Newsletter luna septembrie 2011


Newsletter luna septembrie 2011

Opiniile absolvenţilor din luna septembrie


Opiniile absolvenţilor din luna septembrie
Opiniile absolvenţilor din luna septembrie
Opiniile absolvenţilor din luna septembrie
Opiniile absolvenţilor din luna septembrie
Opiniile absolvenţilor din luna septembrie

Newsletter luna octombrie 2011


Newsletter luna octombrie 2011

Opiniile absolvenţilor din luna octombrie


Opiniile absolvenţilor din luna octombrie
Opiniile absolvenţilor din luna octombrie
Opiniile absolvenţilor din luna octombrie
Opiniile absolvenţilor din luna octombrie
Opiniile absolvenţilor din luna octombrie
Opiniile absolvenţilor din luna octombrie

Opiniile absolvenţilor din luna noiembrie


Opiniile absolvenţilor din luna noiembrie
Opiniile absolvenţilor din luna noiembrie
Opiniile absolvenţilor din luna noiembrie
Opiniile absolvenţilor din luna noiembrie
Opiniile absolvenţilor din luna noiembrie

NewsLetter luna noiembrie 2011


NewsLetter luna noiembrie 2011

A.5 Organizarea de sesiuni de evaluare a competenţelor dobândite de cursanţi prin punerea în aplicare a cunoştinţelor dobândite

Rezultatele la testul de evaluare 21 - 25 noiembrie 2011


Rezultatele la testul de evaluare 21 - 25 noiembrie 2011

Rezultatele la testul de evaluare 28 noiembrie - 02 decembrie 2010


Rezultatele la testul de evaluare 28 noiembrie - 02 decembrie 2010

Clasamentul final al participantilor la sesiunile de evaluare


Clasamentul final al participantilor la sesiunile de evaluare

Newsletter luna decembrie 2011


Newsletter luna decembrie 2011

Tabel nominal cu membrii grupului tinta care indeplinesc criteriile de acordare a premiilor


Tabel nominal cu membrii grupului tinta care indeplinesc criteriile de acordare a premiilor

Newsletter luna ianuarie 2012


Newsletter luna ianuarie 2012

A.9 Derularea unei campanii de informare şi conştientizare privind oportunităţile de ocupare în sectorul media, cu precădere în domeniul online
Activitatea cu numărul 9 din cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc, şansa pentru ocupare – JETOP” s-a desfăşurat în perioada ianuarie - februarie 2012. Aceasta a demarat cu o etapă de documentare despre piaţa muncii şi cererea de forţă de muncă în domeniul media online la nivel regional (Bucuresti-Ilfov). Tot în luna ianuarie experţii desemnaţi au creat şi au aplicat un chestionar pentru identificarea nivelului de ocupare şi a nevoilor de ocupare ale grupului ţintă. În urma cercetărilor realizate au rezultat două analize complexe ale căror rezultate au fost cuprinse într-o broşură dedicată grupului ţintă. Acest material informaţional a fost distribuit în cadrul unui seminar de informare şi conştientizare privind oportunităţile de ocupare în sectorul media, cu precădere în domeniul online, organizat la sediul Mediafax pe 28 februarie 2012. În cadrul seminarului, participanţii au asistat la o prezentare powerpoint care le-a făcut cunoscute scopul şi obiectivele proiectului, beneficiile participării la acesta şi care le-a comunicat în detaliu rezultatele celor două analize legate de oportunităţile de pe piaţa muncii şi profilul grupului ţintă.

Newsletter luna februarie 2012


Newsletter luna februarie 2012

A.10 Organizarea de sesiuni de orientare şi consiliere profesională pentru 40 de persoane
Persoanele din grupul ţintă al proiectului au beneficiat de consiliere şi orientare profesională în cadrul celor două sesiuni organizate în perioada februarie-martie 2012.

Pentru buna implementare a activităţii, a fost elaborat un set de instrumente: testul de personalitate şi un chestionar, ce au fost aplicate în cadrul întâlnirilor cu persoanele din grupul ţintă. În plus, expertul în consiliere a iniţiat şi o serie de discuţii, cu intenţia de a explora orizontul de interes profesional al fiecărui participant şi de a identifica modul în care acesta se potriveşte sau nu cu motivaţiile intrinseci. Scopul acestor discuţii este acela de stabili coerenţa între interesul profesional şi motivaţia persoanelor din grupul ţintă, fapt ce generează succesul profesional şi sentimentul de mulţumire pe plan personal.

Discuţiile au abordat şi felul fiecărui participant de a gestiona perioada de şomaj. Unele persoane trec printr-o perioadă de reacomodare, au nevoie să se desprindă de o parte importantă din viaţa lor pentru a putea intra activ în căutări de noi joburi. Altele îşi caută asiduu de lucru şi de fapt ar avea nevoie de un moment de respiro pentru a se putea orienta mai bine pe piaţa muncii. O parte din participanţi au găsit activităţi lucrative liber profesioniste, voluntariate şi ştiu ca la un moment dat vor reveni în rolul de angajat, alţii se gândesc la antreprenoriat etc.

La final, fiecare persoană va primi o fişă de evaluare.

Newsletter luna martie 2012


Newsletter luna martie 2012

A.11 Furnizarea unui program de formare profesională specific domeniului foto, pe baza unor tehnici şi metode moderne
Această activitate din cadrul proiectului a presupus concentrarea resurselor pe două direcţii de acţiune: crearea unei platforme foto online ca instrument inovativ folosit în lucrul cu grupul ţintă şi desfăşurarea unui program de formare profesională ca fotograf a membrilor grupului ţintă.

După finalizarea cursului foto, vor fi organizate sesiunile de evaluare a cursanţilor prin intermediul a două probe (scrisă şi practică). În urma absolvirii examenului, participanţii vor primi un certificat C.N.F.P.A., iar lucrările lor fotografice vor fi prezentate într-o expoziţie dedicată (online şi în format fizic).

A.11.1 Dezvoltarea unui instrument inovativ – platforma onlin, prin intermediul căreia cele 40 de persoane vor fi îndrumate în realizarea şi diseminarea producţiilor foto, în vederea creşterii oportunităţilor de ocupare în domeniul media online
Platforma online de e-learning a fost creată cu scopul de a consolida procesul de instruire a cursanţilor, prin utilizarea unor tehnologii moderne şi a Internetului. În cadrul acestei platforme participanţii dispun de un suport teoteric, de teste de autoevaluare a cunoşinţelor şi instrumente de prelucrare a fotografiilor. Experţii au realizat şi un set de tutoriale pentru fiecare lecţie ce expun atât elemente de istoria fotografiei, cât şi noţiuni teoretice de bază.
Pe această platformă online de e-learning participanţii îşi pot crea un portofoliu cu fotografiile realizate în cadrul cursului foto, devenind astfel vizibili şi cunoscuţi în mediul online.

A.11.2 Furnizarea unui program de formare profesională în domeniul foto pe cele 40 de persoane
Programul de formare profesională, organizat în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare MediaPro, se desfăşoară sub forma unui curs foto de iniţiere, ce are atât o componentă teoretică, cât şi una practică. În cadrul sesiunilor de curs, experţii formatori abordează atât metodele specifice formării profesionale pentru adulţi, cât şi instrumente inovative, o platformă online de e-learning.Pe această platformă foto cursanţii îşi pot publica pozele realizate în cadrul cursului, au la dispoziţie instrumente de prelucrare a producţiilor fotografice şi îşi pot crea un portofoliu public pentru a deveni vizibili şi pentru a-şi spori şansele de a-şi găsi o colaborare în domeniul foto.

Newsletter luna aprilie 2012


Newsletter luna aprilie 2012

Newsletter luna mai 2012


Newsletter luna mai 2012

Newsletter luna iunie 2012


Newsletter luna iunie 2012

A.11.3 Organizarea unei sesiuni de evaluare a competentelor dobandite in urma cursului de foto
Această activitate are o durată de 2 luni, acoperind perioada iunie-iulie 2012. Participanţii la programul de formare profesională au fost invitaţi să participe la o sesiune de evaluare a competenţelor foto furnizând 3 fotografii, două dintre ele respectând teme impuse: „Descoperind Bucureştiul” şi „Ora de aur”.
La sesiunea de evaluare au participat 21 de persoane din care primele 10 clasate au fost premiate, iar fotografiile lor au fost publicate sub forma unei expoziţii online pe platforma www.e-foto.scoalamedia.ro. De asemenea, cele mai bune fotografii au fost expuse la sediul Beneficiarului în format fizic.

Tabel nominal cu membrii grupului tinta care indeplinesc criteriile de acordare a premiilor


Tabel nominal cu membrii grupului tinta care indeplinesc criteriile de acordare a premiilor

Newsletter luna iulie 2012


Newsletter luna iulie 2012

Opiniile participantilor la activitatile proiectului


Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului
Opiniile participantilor la activitatile proiectului