ACTIVITATILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

A.1. Derularea unei campanii de informare privind piata muncii din sectorul media, evolutie si constientizare a oportunitatilor de ocupare.

In cadrul acestei activitati, solicitantul, impreuna cu parteneriul sau, va derula o serie de subactivitati, organizatie astfel:

- vor analiza nivelul de ocupare al persoanelor care alcatuiesc grupul tinta, cunostintele si compentetele detinute, utilizand un formular de evaluare individuala;

- vor identifica riscurile la care sunt supusi acestia prin excluderea lor de pe piata muncii;

- vor colecta si vor prezenta membrilor grupului tinta informatii privind piata muncii in domeniul mass media, nivelul de ocupare;

- vor prezenta oportunitatile existente pe piata de profil.

Avand in vedere specificitatea domeniului mass media si a pietei si actorilor din regiunea Bucuresti-Ilfov, cu un impact major la nivel national, li se vor prezenta acestora atat oportunitatile de ocupare cat si oportunitatile demararii unei activitati independente in acest domeniu. Campania se va derula prin elaborarea si distribuirea in randul membrilor grupului tinta de materiale informationale si prin organizarea a cel putin 1 seminar de informare pentru acestia.

A.2. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala pentru cele 100 de persoane.

In cadrul acestei activitati membrii grupului tinta vor beneficia de servicii de orientare si consiliere profesionala, in vederea dezvoltarii de abilitati dar si a increderii de sine. Se vor organiza sesiuni (cel putin 5) de consiliere cu cei 100 de membrii ai grupului tinta (5 sesiuni * 4 zile pe sesiune => 20 de zile; 5 persoane consiliate pe zi) iar in urma acestora se va elabora o fisa individuala privind recomandarile si traseul profesional pentru aceste persoane.

A.3. Furnizarea de asistenta si consiliere specifica demararii unei activitati independente

Avand in vedere specificul sectorului media, o persoana poate activa pe aceasta piata atat in calitate de angajat dar si deruland o activitate independenta, in colaborare cu una sau mai multe insitutii media. Din acest motiv, pe langa prezentarea oportunitatilor de ocupare, a nevoilor existente pe piata si a consilierii derulate in vederea stabiliri unui traseu profesional, membrilor grupului tinta li se va asigura si un serviciu de asistenta si consiliere in ceea ce priveste demararea unei activitati independente.

Astfel, cele 100 de persoane vor beneficia de un set complet de servicii si informatii care le vor permite sa aiba acces mult mai usor si mai rapid pe piata muncii si sa le creasca gradul de ocupare si implicit procentul de ocupare la nivel regional. In urma derularii acestei activitati vor detine informatiile si aptitudinile necesare punerii bazei unei activitati independente.

A.4. Furnizarea unui program de formare profesionala specifica zonei media pentru cele 100 de persoane.

Partenerul, organizatie neguvernamentala care este si centru de formare autorizat, va furniza pentru cele 100 de persoane din grupul tinta un curs de initiere in ocupatia de Reporter (curs de 48 de ore). Toti cei 100 de membrii ai grupului tinta vor putea participa la acest program iar solicitantul isi propune si certificarea a cel putin 50% dintre aceste persoane.

A.5. Organizarea de sesiuni de evaluare a competentelor dobandite de cursanti prin punerea in aplicare a cunostintelor dobandite.

Dupa finalizarea programului de formare, pe parcursul unei perioade determinate prestabilite (in medie de 3 luni) cursantii vor trebui sa furnizeze un numar minim de 2 materiale de presa/cursant: stiri/fotografii/informatii care, in functie de nivelul calitativ, vor fi preluate in presa (spatiu si distributie asigurate de solicitant si partenerul sau);

Dintre acestia, aproximativ 30 de persoane care vor furniza materiale de calitate vor primi premii/subventii sub forma financiara.

Se vor evalua materialele din punct de vedere calitiativ, in functie de criterii jurnalistice si vor fi preluate in presa cele care se ridica la standardele de calitate impuse de aplicant si partener. (scrisa, radio, tv). Dintre cursantii premiati, cele mai bune 10 persoane vor fi angajate, cu diverse forme de colaborare, in companii media sau in alte tipuri de companii in urmatoarele 6 luni dupa finalizarea proiectului.

Materialele vor fi selectate de experti cu experienta in domeniul media, care vor evalua atat calitatea acestora cat si valoarea de stire a acestor materiale. Astfel, toate materialele ce se ridica la un standard calitativ impus de o publicatie, un radio, site online, alte canale vor fi preluate. Cei 10 care vor furniza cele mai bune materiale din punct de vedere calitativ vor fi selectati, de catre un grup de experti cu experienta in zona media, in baza unor criterii prestabilitate de acesti experti privind calitatea materialelor de presa si aptitudinile necesare unor potentiali viitori jurnalisti. Astfel se incurajeaza implicarea lor intr-o noua ocupatie dar si demararea unei activitati independente, acesta devenind un indicator concret. Urmatoarele activitati sunt activitati transversale, derulate pe toata perioada proiectului.

A.6. Activitatea de informare si publicitate pentru a asigura vizibilitate proiectului si finantarii obtinute
Aceasta activitate se deruleaza pe toata perioada desfasurarii proiectului.

Activitatea de informare si publicitate va avea ca obiectiv atat promovarea rezultatelor obtinute, cat si asigurarea unei vizibilitati sporite cu privire la alocarea de resurse financiare nerambursabile pentru investitia in resurse umane, cu respectarea identitatii vizuale impuse de catre Uniunea Europeana prin Manualul de Identitate Vizuala al AMPOSDRU. Se vor organiza doua conferinte (una la inceputul si alta la finalul proiectului) si vor elabora si distribui 200 materiale promotionale privind proiectul pe tot parcursul acestuia, atat in randul membrilor grupului tinta cat si in randul partenerilor, altor organizatii de pe piata etc. De asemenea, se va elabora o pagina web, de catre experti din partea aplicantului, pentru prezentarea proiectului si a finantarii nerambursabile obtinute.

A.7. Activitatea de achizitii publice necesare implementarii proiectului.

Solicitantul si partenerul sau vor pune la dispozitie o serie de resurse necesare implementarii proiectului, urmand ca restul resurselor de care acestia nu dispun sa fie achizitionate, conform legislatiei si regulamentelor AMPSODRU privind achizitiile publice.

In cadrul acestei activitati se va elabora o lista de achizitii necesare pentru buna desfasurare a proiectului si se vor intocmi documentatiile aferente, conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice. Activitatea va continua prin primirea, evaluarea ofertelor si atribuirea contractelor de achizitie publica.

A.8. Activitatea de management de proiect.

Solicitantul va fi responsabil de asigurarea managementului si coordonarii proiectului. Alaturi de acesta, partenerul va fi si el implicat in activitatea de management de proiect, in activitatea de monitorizare permanenta a stadiului implementarii proiectului, a activitatilor pentru care este responsabil, in corelare cu planul de activitati propus, in participarea la evaluarile periodice ale implementarii proiectului si la intalnirile echipei de implementare etc.

Managerul de proiect va asigura coordonarea generala si controlul implementarii proiectului prin respectarea angajamentelor din contractul de finantare. Tot el se va asigura ca managementul financiar este efectuat corect de catre responsabilul financiar al proiectul si expertul contabil.

Expertii pe termen lung, sub supravegherea managerului de proiect, se vor asigura ca activitatile in care sunt implicati vor implementate corespunzator si rezultatele proiectului vor fi obtinute conform planificarii.